Arkusz przebiegu egzaminu na prawo jazdy

Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu na prawo jazdy, ustala "rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach”.

Jak wygląda arkusz egzaminacyjny?


Arkusz egzaminacyjny

Egzaminator wypełnia określone pola arkuszu w trakcie przebiegu, po wykonaniu poszczególnych zadań egzaminacyjnych. Prawidłowe wykonanie zadania zaznaczane jest w polu “P-poz”, nieprawidłowe wykonanie zadania – w polu “N-neg”. Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie  tego samego zadania skutkować będzie negatywną oceną egzaminu na prawo jazdy.

Oczywiście wszystkim życzymy tak wypełnionych arkuszy ;)

 

Ciekawostka: koniec z placem manewrowym?
 

Image: