Egzamin teoretyczny w WORD

Testy na prawo jazdy to pierwszy etap egzaminu na prawo jazdy. Aby przebrnąć przez teorię w WORD musisz nauczyć się nie tylko przepisów prawa drogowego. Wiele pytań z testów na prawo jazdy odnosi się do techniki kierowania, podstaw budowy i eksploatacji pojazdów, pierwszej pomocy, obowiązkowego zakresu wyposażenia pojazdu, czy innych zagadnień, które kierowca po prostu powinien znać.

Podręcznik do prawa jazdy – przyda się

...jednak najlepszym rozwiązaniem jest e-kurs z nowoczesnymi animacjami i lektorem. Nie czarujmy się – złożoność problemów z jakimi spotkasz się na drodze trudno jest wyjaśnić za pomocą tekstu i statycznego obrazka.

Oficjalna baza egzaminacyjna

Jest jedna.

I nie ma żadnej mniej lub bardziej oficjalnej. Nie ma testów na prawo jazdy z certyfikatem, hologramem, nie ma też największej puli pytań. Baza pytań egzaminacyjnych jest jedna i wprawdzie jest oficjalna oraz dostępna dla każdego, to z oficjalnością tej oblikowanej bywa… różnie i na tą pułapkę łapią się podmioty nieprofesjonalne, które pytań testowych szukają wszędzie-byle nie u źródła, a od źródła testy na prawo jazdy dostaje zaledwie… 6 podmiotów:

Ministerstwo infrastruktury na swojej stronie internetowej informuje kto tak naprawdę posiada pełne prawa autorskie do pytań egzaminacyjnych. Zgodnie z komunikatem na rządowej stronie prawa te posiadają:

 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 00-222 Warszawa ul. Sanguszki 1,

 • SPH CREDO, Jacek Bogusławski, 64-920 Piła al. Wojska Polskiego 43,

 • Digibit, Tomasz Wituła, 87-327 Bobrowo ul. Drużyny 52a,

 • Liwona Sp. z o.o. 02-496 Warszawa, ul. Rakuszanki 5,

 • Sławomir Ziajka, „ZdamyTo.pl” High Technology Managment, 63-760 Zduny ul. Sulmierzycka 40,

A pozostali? Cóż… Mają pytania z łapanki nie zawsze potrafiąc przypisać je do właściwych kategorii uprawnień, ale nawet nie umiejąc opracować właściwego klucza odpowiedzi (o opracowaniu w miarę logicznych uzasadnień nie wspominając).

Teoria w WORD

Dobre testy na prawo jazdy z jakich uczysz się, czyli wydawane przez podmioty o których mowa wyżej, zawierają dokładnie te same pytania z jakimi spotkasz sie na egzaminie teoretycznym w WORD. Co ważne, Twoja "domowa" baza pytań nie będzie zawierała pytań innych niż te, które są na egzaminie państwowym.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy to test składający się a 32 pytań. Na jego rozwiązanie masz maksymalnie 25 minut – to naprawdę dużo. 

 • W pytaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź

 • Nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań.

 • Projekcja filmu dla każdego z pytań w teście odbywa się tylko raz.

 • Film kończy się stopklatką, która jest wyświetlana przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.

 • Po upływie czasu na udzielenie odpowiedzi samoczynnie następuje wyświetlenie następnego pytania.

Jak punktowane są pytania w teście na prawo jazdy?

W zależności od znaczenia pytania dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego odpowiedzi w testach na prawo jazdy punktowane są 3, 2, 1 punktem. Brak odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.

Aby zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy musisz uzyskać 68 punktów z 74 możliwych.

Testy na prawo jazdy składają się z dwóch części – podstawowej, wspólnej dla wszystkich kategorii, oraz specjalistycznej – każda z kategorii egzaminu na prawo jazdy ma swoją własną część specjalistyczną.

Część podstawowa testów na prawo jazdy (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK/NIE

 • pytania ilustrowane są filmami lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych

 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania

 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)

 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)

 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

Część specjalistyczna testów na prawo jazdy (12 pytań):

 • pytania jenokrotnego wyboru A / B / C

 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami

 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)

 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)

 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

Na rozwiązanie testu na prawo jazdy masz 25 minut. Jeśli zdajesz egzamin na więcej niż jednej kategorii prawa jazdy czas egzaminu jest wydłużany o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy.

Image: