Jakie światła należy włączyć na porannym egzaminie?

Już testy na prawo jazdy zawierają pytania dotyczące używania świateł zewnętrznych pojazdu. O ile popełnienie błędu na egzaminie teoretycznym spowoduje w najlepszym przypadku utratę jednego punktu, to włączenie nieodpowiednich świateł na praktyce lub niewłączenie ich wcale spowodować może oblanie.

Właściwe światła należy włączyć już przed wykonaniem zadania „Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu”. Zgodnie z przepisami regulującymi przebieg części praktycznej egzaminu na prawo jazdy musisz  włączyć światła odpowiednie do jazdy w ruchu drogowym. W ramach tego zadania masz do wykonania następujące występujące po sobie, czynności:

1) uruchomienie silnika pojazdu;
2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;
3) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;
2) płynne ruszenie:
a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

Niezależnie od pory dnia masz więc obowiązek włączenia świateł mijania. W przypadku idealnych warunków atmosferycznych tj brak opadu, zadymienia, zamglenia i innych czynników powodujących ograniczenie przejrzystości powietrza możesz użyć świateł do jazdy dziennej.

Reasumując – czynnikiem umożliwiającym użycie świateł do jazdy dziennej jest przejrzystość powietrza w dzień. Od zmierzchu do świtu musisz używać świateł mijania lub świateł drogowych o ile spełnione zostaną inne warunki zezwalające na ich użycie.

Image: