PKK: Jakie dokumenty musisz mieć?

Zanim zapiszesz się na kurs nauki jazdy musisz utworzyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Jakie dokumenty trzeba mieć?

Aby ubiegać się o numer PKK potrzebujesz:

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy – otrzymasz go w wydziale komunikacj,
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem  – wymagana jest wizyta u lekarza uprawnionego do badań kierowców.
  • Jedną wyraźna, aktualna i kolorowa fotografię. Zdjęie musi spełniać odpowiednie wymagania

Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach będzie konieczne przedstawienie innych dokumentów jak:

  • kserokopia posiadanego już prawa jazdy – jeżeli uprawnienia do kierowania już posiadasz.
  • zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem jeśli masz mniej niż 18 lat. Druk takiej zgodny możesz pobrać z naszej strony intranetowej lub otrzymasz w biurze naszej szkoły jazdy.

Testy na prawo jazdy takie same jak w WORD

Image: