Pula pytań w testach na prawo jazdy zwiększy się o nowe

Nowe pytania w testach na prawo jazdy najprawdopodobniej już w 2019 roku. Pytania są już gotowe i czekają na akceptację komisji weryfikacyjnej jednak całkiem możliwe, że powstaną kolejne – z pierwszej pomocy. Takich pytań chce ministerstwo infrastruktury:

Andrzej Adamczyk z ministerstwa infrastruktury powiedział:

Chcemy, aby pytania dotyczące korytarzy życia znalazły się w puli pytań egzaminu na prawo jazdy

Zmiany w kodeksie

Chęć zmian w przepisach kodeksu drogowego oraz w samych testach na prawo jazdy podyktowana została częstymi zdarzeniami z udziałem kierowców, którzy nie potrafili bądź nie chcieli prawidłowo zachować się w przypadku przejazdu pojazdu uprzywilejowanego poprzez spontanicznie zorganizowany korytarz życia. Praktyka pokazuje, że problem z umożliwieniem przejazdu takim pojazdom uprzywilejowanym dotyka wielu ich kierowców.

Planowano, że zmiany w kodeksie drogowym będą miały miejsce w pod koniec 2019 roku, okazuje się jednak, że wprowadzenie nowych przepisów nastąpi dużo wcześniej bo pod koniec tego roku.

Jak zostało wspomniane wcześniej zmian należy spodziewać się i w testach na prawo jazdy. O ile stosowna nowelizacja przepisów nastąpi tego roku, to nowe pytania w testach na prawo jazdy pojawią się dopiero w roku 2019.

Zgodnie z przyjętymi w Programie realizacyjnym założeniami termin realizacji zadania przewidziany jest do końca 2018 roku. Termin ten określono uwzględniając czas niezbędny na opracowanie koncepcji wdrożenia „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu oraz określenie propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Zmiany w kodeksie drogowym podyktowane są częstymi przypadkami niewłaściwego zachowania się kierowców w stosunku do pojazdów. Mówi się, że nowe przepisy mogą wejść w życie już pod koniec 2018 roku. Zmian w puli egzaminacyjnych trudno spodziewać się w tym, jest jednak pewne, że na egzaminach teoretycznych pojawią się one w 2019 roku.

 

Image: