Testy na prawo jazdy: czy na tym skrzyżowaniu można skręcić?

To pytanie z testów na prawo jazdy spędza sen z powiek zdających egzamin teoretyczny: "Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony możesz skręcić w prawo za tym znakiem?"

testy na prawo jazdy 2018

Pytanie systematycznie pojawia się w zestawieniu najtrudniejszych pytań w testach na prawo jazdy opracowywanym przez zdamyto.com. W tym roku procent niepoprawnych odpowiedzi wynosił od ok 50 do ponad… 60%. Jest spora szansa na to, że w testach na prawo jazdy 2018 także znajdzie się na szczycie listy pytań "najtrudniejszych"

Przedstawiony w pytaniu znak uprzedza o zakazie:

Widniejący tam znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” oznacza zakaz ruchu:
1)   samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
2)   ciągników samochodowych,
3)   pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
4)   ciągników rolniczych,
5)   pojazdów wolnobieżnych.
Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.

Nie poruszasz się przecież żadnym z pojazdów z wymienionych w definicji znaku. Ten znak zatem nie dotyczy Cię i możesz skręcić na skrzyżowaniu w prawo.

Sprawdź czy zdasz. Testy na prawo jazdy 2018

Image: