Testy na prawo jazdy: kiedy światła pozycyjne podczas postoju?

Testy na prawo jazdy: kiedy należy włączyć światła pozycyjne podczas zatrzymania, a kiedy można zrezygnować włączenia ich? Wyjaśniamy przepis.

Zatrzymanie i postój w testach na prawo jazdy.

testy na prawo jazdy
Testy na prawo jazdy zdamyto. Pytanie z oficjalnej bazy egzaminacyjnej

 

Świateł pozycynych musisz używać w warunkach niedostatecznej widoczności, podczas zatrzymania niewynikającego z warunków ruchu. 

Kierujący pojazdem silnikowym lub szynowym, w warunkach niedostatecznej widoczności, podczas zatrzymania niewynikającego z warunków ruchu lub przepisów ruchu drogowego oraz podczas postoju, jest obowiązany używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych. W pojeździe niezłączonym z przyczepą oraz w zespole pojazdów o długości nieprzekraczającej 6 m dopuszcza się włączenie świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni.

Nie musisz używać świateł pozycyjnych jeśli stoisz w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub jeśli twój pojazd znajduje się poza jezdnią i poboczem (np na parkingu).

Podczas zatrzymania lub postoju, w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub znajdującym się poza jezdnią i poboczem, wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone. Przepis ten nie dotyczy pojazdu szynowego oraz pojazdu, na którym znajduje się urządzenie lub ładunek, wystające poza pojazd i wymagające oznaczenia odrębnymi światłami.

 

Image: