Testy na prawo jazdy z uzasadnieniem odpowiedzi

Nauka testów na prawo jazdy jest tym trudniejsza im mniej rozumiesz pytania, a te przecież wcale nie są takie trudne. Jak uczyć się testów na prawo jazdy? Z bazy, która posiada opracowane uzasadnienia wszystkich odpowiedzi.

(Prawie) wszystko o testach na prawo jazdy

Test na prawo jazdy składa się z 32 pytań:

 • 20 pytań z wiedzy podstawowej
 • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

Każde pytanie z egzaminu na prawo jazdy z uzasadnieniem odpowiedzi

W zależności od znaczenia pytania dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego odpowiedzi punktowane są 3, 2, 1 punktem. Brak odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.

Aby zdać egzamin musisz uzyskać 68 punktów z 74 możliwych.

Testy na prawo jazdy składają się z dwóch części – podstawowej, wspólnej dla wszystkich kategorii, oraz specjalistycznej – każda z kategorii egzaminu na prawo jazdy ma swoją własną część specjalistyczną.

Część podstawowa testów na prawo jazdy (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK/NIE
 • pytania ilustrowane są filmami lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

Część specjalistyczna testów na prawo jazdy (12 pytań):

 • pytania jenokrotnego wyboru A / B / C
 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

Testy na prawo jazdy z uzasadnieniem

Trudno jest nauczyć się odpowiedzi na pytania, których nie rozumie się. Nauka testów na prawo jazdy na pamięć nie dość, że jest zawodna to jeszcze niebezpieczna. Przecież testy na prawo jazdy mają sprawdzić stan Twojej wiedzy, jeszcze zanim wsiądziesz za kierownicę. 

Przed przystąpieniem do egzaminu teoretycznego zasadnym jest nie tylko przerobienie całej bazy stosowanej w testach na prawo jazdy, ale i (a może przede wszystkim) solidne przygotowanie się teoretyczne.

Rozwiązując testy na prawo jazdy dobrze jest mieć dostęp do takich, które posiadają uzasadnienia każdej odpowiedzi. Dobrą propozycją są tutaj testy na prawo jazdy zdamyto, zawierające uzasadnienia napisane prosto i przystępnie, a nie językiem paragrafów, które często nie są zrozumiałe nawet dla instruktorów nauki jazdy. Co ważne, testy na prawo jazdy zdamyto dają Ci dostęp do pełnej oficjalnej puli egzaminacyjnej.

Rozwiązuj testy na prawo jazdy i zdaj egzamin teoretyczny za pierwszym razem!

Image: