Testy na prawo jazdy: Sprawdź aktualność swojej bazy pytań

Części z Was nie udało się w starym roku zaliczyć egzaminu teoretycznego. Są też na pewno i tacy, którzy w 2018 roku chcą powrócić do pomysłu zdania egzaminu na prawo jazdy po wielu latach przerwy. I właśnie wszystkich Was może na egzaminie czekać niespodzianka.

Zmiana bazy pytań

W ubiegłym roku nastąpiła spora zmiana w bazie egzaminacyjnej - i to nie jedna. Już w początkach tamtego roku w testach na prawo jazdy pojawiło się ponad 400 nowych pytań egzaminacyjnych. Zwiększenie puli pytań nie miało jakiegoś znaczącego wpływu na zdawalność egzaminów teoretycznych, faktem jest, że zdawalność lekko spadła, a nowe pytania zaczęły pojawiać się w zestawieniach najtrudniejszych pytań egzaminacyjnych opracowywanych przez zdamyto.com.

W ubiegłym roku miało miejsce też usunięcie z puli egzaminacyjnych tych pytań, których konstrukcja czy treść delikatnie mówiąc pozostawiały wiele wątpliwości. Dotyczy to w szczególności tych niejasnych, ktorych młodzi kierowcy po prostu nie byli w stanie zrozumieć. Niestety wycofane z egzaminów teoretycznych pytania nadal funkcjonują w niektórych nieprofesjonalnych bazach pytań.

Aktualne pytania

Jeśli masz starą płytkę z testami na prawo jazdy, musisz ją zaktualizować. Niestety nie zawsze jest to możliwe, w związku z tym konieczne będzie zaopatrzenie się w nową - o ile będzie zawierała bazę aktualną.

Dobrym rozwiązaniem są testy na prawo jazdy online zdamyto. Serwis udostępnia pełną bazę pytań, a pytania są identyczne jak te na egzaminie w WORD. Co ważne, testy na prawo jazdy zdamyto.com możesz rozwiązywać na każdym urządzeniu.

Image: