Trudne pytania z testów na prawo jazdy. Czy w tej musisz zachować szczególną ostrożność?

Baza testów na na prawo jazdy zawierają odrobinę podchwytliwych pytań, ale czy są one naprawdę trudne?

Testy na prawo jazdy: pełna oficjalna baza pytań na prawo jazdy. Odpowiedzi z uzasadnieniem eksperta

Podczas rozwiązywania testów na prawo jazdy błędne odpowiedzi padają bardzo często w przypadku pytań dotyczących szczególnej ostrożności. Oto jedno z nich:

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Pytanie wchodzi w skład oficjalnej bazy pytań.


Oficjalna baza pytań na prawo jazdy. Testy na prawo jazdy z licencją PWPW

Dokładnie wszystkie aktualne pytania jakie mogą pojawić się na egzaminach państwowych są dostępne na ZdamyTo. Słowo w słowo to samo, a także identyczne filmy i zdjęcia.
Zobacz testy na prawo jazdy.

W teście na prawo jazdy padło to pytanie. Co robić? Jak żyć?

Na zdjęciu widzimy "Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, który oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego" (zgodnie z art 58 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Dlaczego nie musisz zachować szczególnej ostrożności?

Nie masz obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy za tym pojazdem. Zgodnie z przepisami kodeksu drogowego szczególną ostrożność musisz zachować podczas "omijania oznakowanego pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej"

Szczególna ostrożność dotyczny wyłącznie konkretnych osób znajdujących się w konkretnych sytuacjach drogowych. Zarówno wspomniane osoby jak i sytuacje drogowe zostały precyzyjnie wskazane przez kodeks drogowy.

Do zachowania szczególnej ostrożności obowiązuje cię:

 • każdy minięty znak ostrzegawczy,
 • migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator.

Szczególną ostrożność powinien zachować:

Kierujący pojazdem podczas:

 • włączania się do ruchu,
 • zmiany kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu, 
 • cofania, 
 • wyprzedzania, 
 • zbliżania się do skrzyżowania, 
 • przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem
 • zbliżania się do przejścia dla pieszych, 
 • zbliżania się do przejazdu dla rowerzystów oraz skręcania w drogę poprzeczną,
 • przejeżdżaniu obok oznakowanego przystanku tramwajowego lub przystanku przystanku innego pojazdu komunikacji publicznej nieznajdującego się przy chodniku,    
 • zbliżania się  do przejazdu kolejowego lub tramwajowego oraz podczas przejeżdżania przez te przejazdy, 
 • jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,  
 • przejeżdżania obok pojazdu do nauki jazdy lub egzaminowania oznaczonego literą "L". Poprzez "przejeżdżanie obok rozumie się wymijanie, omijanie tego pojazdu oraz jazdę za nim, 
 • jazdy pojazdem uprzywilejowanym "w akcji" w sytuacji niestosowania się do przepisów ruchu drogowego dotyczących zatrzymania i postoju, oraz sygnałów drogowych,
 • jazdy pojazdem wykonującym prace remontowe, modernizacyjne  lub porządkowe w przypadku niestosowania się do przepisów dotyczących jazdy po jezdni, lub przy jej prawej krawędzi, oraz o zatrzymaniu i postoju, 
 • przejeżdżania obok autobusu szkolnego, 
 • omijaniu pojazdu przewożącego zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat w czasie ich wsiadania lub wysiadania,
 • omijania oznakowanego pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej,
 • prowadzenia pojazdu nienormatywnego.

Pieszy podczas:

 • przechodzenia przez torowisko,
 • przechodzenia przez jezdnię.

Kierujący rowerem podczas:

 • korzystania z drogi dla rowerów i pieszych c_13_16b,
 • korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych c_16.

Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej:

 • kierując pojazdem samochodowym oraz kierujący pojazdem przewożącym taką osobę w przypadku nie stosowania się do zakazów wyrażonych znakami: B-1 b_01, B-3b_03, B-4b_04, B-10b_10, B-35b_35, B-37b_37, B-38b_38 , B-39b_39.
Image: