WORD Wrocław wstrzymuje część egzaminów na prawo jazdy

Dyrektor WORD Wrocław zdecydował o wstrzymaniu części egzaminów na prawo jazdy.

Chodzi o egzaminy na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM. Wstrzymanie ich przeprowadzania związane jest z trudnymi warunkami atmosferycznymi. które mogą uniemożliwić bezpieczne kierowanie pojazdami jednośladowymi. Egzaminy wstrzymano z dniem 03.01.2019r.

Ponowne uruchomienie egzaminowania na wymienione wyżej kategorie ma nastąpić w przypadku ustania przyczyn powodujących wstrzymanie przeprowadzania egzaminów na te kategorie      

Podstawa prawna:§  17 ust. 1 w związku z § 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Sprawdź czy zdasz. Testy na prawo jazdy takie same jak w WORD.

Image: