Zwężenie jezdni: kto ma pierwszeństwo?

Szeroka jezdnia naglę zwęża się jezdni do szerokości na której zmieści się tylko jeden samochód, brak wyznaczonych pasów ruchu ani żadnych innych znaków drogowych, a Ty musisz jakoś opuścić zwężony odcinek. Kto ma wówczas pierwszeństwo?

Wbrew pozorom to sytuacja, którą z której bardzo łatwo wybrnąć w oparciu o jeden z podstawowych przepisów kodeksu drogowego.

Zmiana pasa ruchu w testach na prawo jazdy.

Zwężenie jezdni. Co robić, jak żyć?

W opisanej sytuacji dochodzi do zmiany pasa ruchu. To nic, że pasy nie są one wyznaczone znakami drogowymi, bowiem zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy prawo o ruchu drogowym:

pas ruchu to każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi

Zjeżdżając ze swojego (zanikającego) pasa ruchu zmieniasz pas wjeżdżając na ten sąsiedni, zatem zgodnie z art. 22. ust. 4:

Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony

Możesz spotkać się z sytuacją w której jezdnia zwęża się z dwóch stron. Wówczas pierwszeństwo mają pojazdy poruszające się z prawej strony.

Testy na prawo jazdy-pełna oficjalna baza pytań egzaminacyjnych: Ćwicz testy działami.

 

 

Image: